Proces oddłużeniowy

oddłużenie konsumenckie logo

Proces oddłużeniowy


Proces oddłużeniowy cechuje złożoność. Tę wyznacza sytuacja każdego z Nas, bowiem inaczej wyglądać będzie podstawa wniosku o ogłoszenie upadłości dla osoby znajdującej się w szczególnych, losem uzasadnionych okolicznościach, a inaczej gdy mamy do czynienia z byłym przedsiębiorcą, czy choćby spadkobiercą zmarłego.
Jednak wspólnym pozostaje etap tzw. czynności przygotowawczych.


 

Ustalenie jaki jest poziom Twojego zadłużenia, składniki majątku, czy mamy do czynienia z sytuacjami których zaistnienie może skutkować oddaleniem wniosku i w efekcie odmową ogłoszenia upadłości oraz jak im przeciwdziałać, aż po samą decyzję co do trybu oddłużenia, gdzie wszystkie one winny być skrupulatnie rozważone, nim podejmiemy jakąkolwiek decyzję.


 

Zdarzyć się przecież może, że odpowiednio dobrany instrument finansowy pozwoli wyjść z całych tarapatów zadłużeniowych, a może być też tak, że jeśli zdecydujemy się zainicjować postępowania upadłościowe, to nasz interes wyznaczać będzie chęć zachowania określonych składników majątkowych, czy to ze względów sentymentalnych czy też innych / przykładowo: dom, mieszkanie, meble/.
Mylnie przygotowany wniosek – chybiona argumentacja, albo inne uchybienie może negatywnie wpłynąć na wynik postępowania. Dlatego też każdy z Nas musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, bo od tego zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia.


 

Nasi doradcy przeprowadzą odpowiedni wywiad, ustalą istotne dla sprawy okoliczności, a nawet wstępnie podadzą przybliżone możliwości działania. Przez cały proces decyzyjny służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem, właśnie po to by zmaterializować Państwa oczekiwania i możliwie najpełniej przygotować grunt pod odpowiednie postępowanie.
Chcemy bowiem doprowadzić do takiej sytuacji w której dokonacie świadomego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *