Postępowanie upadłościowe

oddłużenie konsumenckie logo

Postępowanie upadłościowe


Rozwiązanie ustawowe, choć dedykowane wyłącznie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z ogólnymi zasadami upadłości.


Konstrukcję postępowania oddłużeniowego można podzielić na: postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie likwidacyjne masy upadłościowej oraz ustalenie planu spłaty z wykonaniem i umorzeniem zobowiązań.
Co istotne, nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje, iż w oparciu o zasady humanitarne i względy słuszności, możliwe będzie umorzenie długów upadłego, nawet bez zaspokojenia wierzycieli. Nadto, znacznie obniżono koszty całej procedury upadłościowej i przewidziano „ pożyczkę” ze środków Skarbu Państwa na ich opłacenie , gdzie opłata stała za inicjację postępowania wynosić ma 30 złotych. Spłata „pożyczki” ma następować dopiero po likwidacji majątku dłużnika, lecz i ta zasada znajduje odstępstwo na rzecz obciążenia nimi Skarbu Państwa zamiast dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *