Formalizm postępowania

oddłużenie konsumenckie logo

Formalizm postępowania


Formalizm postępowania może być różnie ujmowany, od pejoratywnego poprzez tekstualizm aż do znaczenia neutralnego. Bez wchodzenia w szczegóły poszczególnych teorii prawa, dla większości z nas stanowi on przejaw ograniczonego prawa do sądu, co nie wymaga dalszego rozwinięcia.


Zamiast uzyskać oczekiwane przez siebie orzeczenie sądowe, dla wielu z nas, prawdziwe wyzwanie to jak pokonać sam próg wejścia do sądu.


Przykładowo – w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy o upadłości konsumenckiej tj. w dniu 31.03.2009 r. do dnia 31.12.2001 r. na 1875 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do uwzględnienia wniosku doszło jedynie w 36 przypadkach. Ta zatrważająca statystyka tłumaczona była wyalienowanymi podstawami upadłości konsumenckiej, wypaczającymi istotę i założenia rozumnego zdawać by się mogło ustawodawcy, aczkolwiek gros z postępowań ok. 800 nie wyszło poza fazę poprawnie złożonego wniosku !!. Niniejsze oznacza, że owo 800 spraw nie badał Sąd merytorycznie, lecz zakończył je na poziomie składania wniosku o ogłoszenie upadłości / np. brak podpisów, brak opłat sądowych, brak uzasadnienia faktycznego/.


Zmiany w prawie upadłościowym, a z nimi zetkniemy się w życiu codziennym dopiero począwszy od stycznia 2015 roku pozwalają Nam na nowo uwierzyć, iż zmieniona ustawą z dnia 30 września 2014 roku prawo upadłościowe, ze definiowanych zgoła odmiennie niż dotychczas podstawami upadłości, doprowadzi do urealnienia tejże instytucji, tak Nam potrzebnej.


Ktokolwiek by jednak sądził, iż upadłość należy mu się jak ….. jest w głębokim błędzie, bo o ile sama zasada jest prosta – każdy kto ma jednego choćby wierzyciela może domagać się umorzenia zobowiązań – to w zetknięciu z całą regulacją zawartą w art. 49 11- 491 23 prawa upadłościowego nie pozwala na takową konstatację.


I tak, Sąd oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy doprowadziłeś się do swojej niewypłacalności … albo gdy zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa… tudzież wniosek zasadzał się na podstawie niezgodnych z prawdą lub niezupełnych danych ….. – to raptem kilka z wielu negatywnych wyliczeń ustawowych (…).


Pytania – jak ma wyglądać wniosek o ogłoszenie upadłości? Co zawierać ? Jak go opłacić ? Które okoliczności faktyczne podać? Jak sporządzić zażalenie na postanowienie oddalające wniosek? Jak sporządzić zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania … wyłączeniu przedmiotów z masy upadłości… wyznaczeniu kwoty określonej dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych …… zażalenia na postanowienie o umorzeniu zobowiązań, aż po wymagającego przymusu radcowskiego – sporządzenie skargi kasacyjnej ? i coroczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu spłaty wierzycieli (…).


Wysoki stopień nasycenia formalizmu wymusza profesjonalizm i doświadczenie osób parających się tego typu działalnością, dlatego też apelujemy o dostrzeżenie owego formalizmu na tyle wcześnie by później pozwolić sobie na spokój, miast usilne próby ratowania sytuacji, gdy faktycznie ani miejsce ani czas!


Jako zespół doświadczonych osób – procesualistów, finansistów, rzeczoznawców – z zaprezentowanym formalizmem możemy śmiało się zmierzyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *